Puheenjohtaja Mika Hannulan joulutervehdys

Hyvät upseerit reservissä,

Puolustusvoimauudistus vaikuttaa reserviupseeritoimintaan ja myös muuhun vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Uudistuksen tarkoituksena on varmistaa kykymme puolustaa Isänmaata tarvittaessa myös aseellisesti. Jos uudistukseen ei olisi ryhdytty, olisi tilanne muuttunut hallitsemattomaksi jo muutamassa vuodessa. Yksi olennainen syy tähän on puolustusmateriaalin jatkuva kallistuminen.

Uudistus karsii varuskuntaverkostoa ja heikentää samalla Puolustusvoimien alueellista tukea vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle. Sodan ajan joukkojen määrän pienentäminen vähentää myös sijoitettujen reserviläisten määrää. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että puolustusvoimauudistusta suurempi haaste reserviupseeritoiminnalle on puolustusbudjetin leikkaus kuluneen vuoden alusta. Puolustusvoimauudistus olisi ollut edessä joka tapauksessa, mutta nyt Puolustusvoimien oli ryhdyttävä siihen jo suunniteltua aikaisemmin. Säästöjä on haettu toimenpiteillä, jotka vaarantavat reserviläisiin perustuvan puolustusratkaisun uskottavuuden. Meitä reservin upseereja koskettaa voimakkaimmin kertausharjoitusten suunniteltu alasajo neljäksi vuodeksi.

Suomen Reserviupseeriliitto on tuonut lukemattomissa yhteyksissä esille, ettei kertausharjoituksista säästäminen ole tarkoituksenmukainen toimenpide. Reserviläisten koulutusten laiminlyönti vaikuttaa sodan ajan joukkojemme suorituskykyyn merkittävästi sekä vaarantaa puolustusratkaisumme uskottavuuden maamme omien kansalaisten, mutta myös meitä seuraavien naapureiden silmissä. Saavutettavat säästöt ovat kuitenkin vain joitakin promilleja puolustusbudjetista.

Nyt vuoden lopussa tilanne kertausharjoitusten suhteen näyttää jo hieman valoisammalta kuin alkuvuodesta. Alun perin suunnitellun 2200 reserviläisen sijaista koulutettavien määrää lienee noin 3800 reserviläistä ja kertausharjoitukset ollaan palauttamassa suunnitellulle tasolle jo 2015, jolloin alasajo kestäisi neljän sijasta kolme vuotta.  Vain jokunen päivä sitten olemme saaneet tiedon, että myös eduskunta on havahtunut tilanteen vakavuuteen; kertausharjoitusten määrän lisäämiseen on tulossa 1 miljoonan euron ”joululahjaraha”. Tätä tervehdystä kirjoitettaessa ei vielä ole tiedossa, mihin tuo raha täsmälleen on kohdistumassa, mutta asia selvinnee lähiaikoina.

 Puolustusvoimauudistukseen sisältyy haasteiden lisäksi monia meidän reservin upseerien ja myös muiden reserviläisten kannalta myönteisiä asioita. Monet kehityshankkeista ovat sellaisia, joita Suomen Reserviupseeriliitto on pitänyt keskustelussa jo jonkin aikaa. Yhdistävä tekijä on reserviläisen urapolun kehittäminen ja vapaaehtoisuuden entistä parempi huomioiminen. Tätä kehitystä voi pitää pelkästään myönteisenä. Vaikka jatkossa keskivertoreserviläinen putoaakin pois sodan ajan sijoituksesta hieman nuorempana kuin aiemmin, niin meille aktiivisille reservin upseereille ja myös muille reserviläisille puolustusvoimauudistus lupaa uusia mahdollisuuksia. Nyt on vain pidettävä huoli siitä, että puolustusbudjetti ei jää nykyiselle tasolle tai ainakaan putoa enää uudelleen. Puolustusvoimain komentajan, kenraali Ari Puheloisen varoitus maanpuolustuskurssin avajaisissa on syytä panna merkille. Hän totesi, että jos puolustusbudjettia vielä kuluvan budjettikauden jälkeen leikataan, joudumme kyseenalaistamaan koko maan puolustamisen ja yleisen asevelvollisuuden. Tämä viesti on syytä ottaa vakavasti.

Suomen Reserviupseeriliitoilla, sen piireillä ja kerhoilla on edelleen se sama tärkeä tehtävä maanpuolustushengen ja reserviupseeriaatteen ylläpitäjänä, mikä niillä on ollut perustamisestaan lähtien. Vaikka toimintaympäristömme muuttuu, pysyy tehtävämme edelleen samana. Jotta siinä onnistuisimme, on meidän oltava valmiit kohtaamaan myös kunkin aikakauden haasteet ja toimittava tilanteen vaatimalla tavalla. Meitä reservin upseereja yhdistävä aate on kantanut jo yli 80 vuotta. Se on selvinnyt niin valvontakomissiosta, sotien jälkeisistä vaaranvuosista kuin 70-luvun poliittisesta radikalismista. Aatteemme kestävyys perustuu reservin upseeriston identiteetille ja kaksoiskompetenssille. Näin syvän rauhan aikana työskentelemme siviilitehtävissämme yhteiskunnan eri sektoreilla. Tarpeen vaatiessa olemme kuitenkin valmiit vaihtamaan päällemme sotilaspuvun ja kantamaan upseerin vastuun. Tämän ajatuksen on sisäistänyt myös suurin osa Suomen Reserviupseeriliiton jäsenistä, sillä 98% jäsentutkimukseemme kesällä vastanneista lähes 5000 upseerista oli sitä mieltä, että valmius kantaa vastuuta on reservin upseerina olemisen perusedellytys.

 Kiitos Teille kaikille, hyvät upseerit reservissä, kuluneesta vuodesta. Pidetään Isänmaan lippu korkealla myös ensi vuonna! Toivotan Teille rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2013!

 Mika Hannula