Teksti: Mika Hannula

Puheenjohtajan joulutervehdys

Arvoisa reservin upseeri, Suomen Reserviupseeriliiton perustamisesta tuli toukokuussa kuluneeksi 80 vuotta. Toimintaympäristön muutoksesta huolimatta tehtävämme ovat säilyneet lähes samoina. Tämä on osoitus reserviupseeriaatteen elinvoimaisuudesta. Toiminta-ajatuksemme on edelleen olla reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. Edistämme toiminnallamme Isänmaan ja sen kaikkien kansalaisten turvallisuutta.

Kaksi toimintaamme vaikuttavaa keskeistä ja ajankohtaista asiaa ovat puolustusvoimauudistus ja puolustusbudjetin merkittävät leikkaukset. Puolustusbudjetin merkittävä leikkaus ei liity suoraan puolustusvoimauudistukseen. Nyt nämä kaksi asiaa ovat kuitenkin samaan aikaan ajankohtaisia. Tämä asettaa puolustusvoimat vähintäänkin vaikeaan tilanteeseen. Puolustusvoimauudistus pyrkii sopeuttamaan sotilaallisen maanpuolustuksen yhä niukkeneviin resursseihin pitkällä aikavälillä, mutta nyt ajankohtaiseksi tullut merkittävä puolustusbudjetin leikkaus oli silti yllätys.

Kaiken kaikkiaan tosiasia näyttää olevan, että kansallisten voimavarojen, ja erityisesti sotilaallisen puolustuskyvyn ylläpitämiseen käytettävien voimavarojen, ei voi odottaa lähitulevaisuudessa kasvavan. Kun resursseja leikataan rajusti, on jostain aina luovuttava. Väistämättä joudumme tilanteeseen, jossa on tehtävä valintoja.

Suomen puolustus nojaa yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin. Sodan ajan joukoistamme noin 97 % on reserviläisiä. Julkisuudessa on esitetty, että leikkaamalla kertausharjoitettavien reserviläisten määrä 25 tuhannesta 10 tuhanteen henkilöön saadaan säästöjä 12 miljoonaa euroa. Todennäköistä on, että kertausharjoitettavien reserviläisten määrä on seuraavan neljän vuoden ajan vielä tätäkin paljon pienempi.

Yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perustuva puolustusratkaisu voi olla uskottava vain, jos reserviä kertausharjoitetaan riittävästi. Puolustusratkaisumme ei ole uskottava, jos reserviläisten osaamista ja sodan ajan joukkojemme toimintakykyä ei pidetä yllä. Viime kädessä kysymys on arvovalinnoista. RUL on esittänyt, että kertausharjoitusten määrä pidettäisiin välttävällä tasolla tarvittaessa vaikka säästämällä suunnitelluista sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahakorotuksista. Käytettävissä olevan tiedon mukaan tähän tarkoitukseen ollaan ensi vuonna varaamassa 123 miljoonaa euroa.

Edessä olevat puolustusbudjetin leikkaukset ja puolustusvoimauudistus ravistelevat tuntuvasti myös vapaaehtoista maanpuolustusta. Vapaaehtoisen toiminnan merkitys tulee jatkossa vain korostumaan sekä maanpuolustuskoulutuksessa että maanpuolustustahdon ylläpidossa. Näyttää siltä, että tulevaisuudessa varsinkin kokeneen reserviläisen sodan ajan sijoitukseen vaikuttaa nykyistä enemmän hänen oma aktiivisuutensa ja sitoutumisensa sotilasammattitaidon vapaaehtoiseen ylläpitoon. Näihin muutoksiin meidän pitää vastata omaa toimintaamme kehittämällä ja toimimalla yhdessä keskeisten yhteistyökumppaniemme, kuten puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. Monipuoliselle reserviupseeritoiminnalle on jatkossa vielä aikaisempaa suurempi tarve.

Varsinainen reserviupseeritoiminta tapahtuu aina siellä, missä joukko reservin upseereja kokoontuu oman yhdistyksen tai piirin lipun alle. Meidän pitää huolehtia siitä, että varttuneiden reservin upseerien lisäksi myös nuoret upseerit löytävät mielekästä toimintaa omasta yhdistyksestään. Liiton toimintasuunnitelmasta löytyvät toiminnalliset tavoitteet jokaiselle upseerille reservissä. Vähintään yksi ampumasuoritus, sähköisen kuntokortin käyttöönotto ja osallistuminen sotilasosaamista ylläpitävään koulutukseen ovat kaikki jokaisen reserviupseerin saavutettavissa olevia tavoitteita. Kerhot ovat avainasemassa siinä, että viesti näistä tavoitteista saavuttaa jokaisen jäsenen.

Kiitos kaikille Suomen Reserviupseeriliiton jäsenille kuluneesta juhlavuodesta. Toivotan Teille rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2012!