Puheenjohtajan joulutervehdys

Kuluvana vuonna Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan on tuonut turvallisuusasiat ja uskottavan maanpuolustuksen tärkeyden jälleen kaikkien kansalaisten aktiiviseen tietoisuuteen.

Samalla kysyntä maanpuolustukselliselle koulutukselle ja jäsenyhdistystemme muulle reserviupseeritoiminnalle on oleellisesti lisääntynyt. Reserviupseerien halu osallistua entistä aktiivisemmin maanpuolustukseen ja toimintaamme on myös lisännyt jäsenmääräämme: Suomen Reserviupseeriliiton jäsenrekisterissä on nyt noin 28 000 jäsentä, noin tuhat enemmän kuin vuosi sitten.

Turvallisuustilanteen muutoksessa Suomen Reserviupseeriliitolla on ollut keskeinen rooli mm. vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tarjonnan lisäämisessä, keskusteluissa kertausharjoitusmäärien lisäämisessä ja tämän mahdollistamisessa, sekä NATO-kysymyksen käsittelyssä ja jäsenyyden valmisteluissa reservin näkökulmasta. Liiton työ on tapahtunut vahvassa yhteisessä keskusteluyhteydessä mm. Eduskunnan päätöksenteon, puolustushallinnon ja Puolustusvoimien kanssa, koordinoiden asiaa MPK:n ja muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Valtaosa kuluvana vuonna tekemästämme käytännön työstä on kuitenkin meidän kaikkien reserviupseerien tekemää, reserviupseeriyhdistyksissä tapahtuvaa ja reservin koulutuksen eteen tekemäämme työtä. Reservin koulutuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti, reservin osaamista ja kansalaisten maanpuolustuksellista toimintakykyä pidetään yllä kolmella päätasolla, joihin kaikkiin vaikutamme aktiivisesti sekä osallistujina että kouluttajina:

  1. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kertausharjoituksilla ja vapaaehtoiset harjoituksilla reserviläisille,
  2. Maanpuolustuskoulutus MPK:n laadukkailla tavoitteellisilla kursseilla sekä
  3. Reserviläis- ja maanpuolustusyhdistysten tukemalla ja organisoimalla reserviläisten omaehtoisella harjoittelulla.

Tässä tärkeässä vapaaehtoisessa työssämme meitä yhdistää ja vie eteenpäin yhteinen arvomaailma. Arvon korostuvat erityisesti poikkeuksellisina aikoina ja toimintasuunnitelmien jatkuvasti muuttuessa. Suomen Reserviupseeriliiton ja nähdäkseni laajemminkin suomalaisten maanpuolustajien keskeisiä arvoja ovat:

  1. Isänmaallisuus
  2. Vastuuntuntoisuus
  3. Vapaaehtoisuus

Me haluamme kehittää maamme kokonaisturvallisuutta ja tarvittaessa puolustaa Suomea myös aseellisesti. Kunnioitamme toisiamme, kannamme vastuumme ja kunnioitamme veteraanisukupolvien uhrauksia ja työtä itsenäisen Suomen hyväksi. Tässä on toiminnallemme vankka pohja.

Turvallisuus tehdään yhdessä ja maanpuolustus kuuluu kaikille. Hyvää joulun aikaa ja turvallista alkavaa vuotta 2023!