Teksti: Janne Kosonen

Vahvat juuret

Itsenäisessä Suomessa on koulutettu upseereita reserviin yli sadan vuoden ajan. Ensimmäinen reserviupseerikurssi aloitettiin jo joulukuussa 1917 Vimpelissä. Moninaisten vaiheiden jälkeen Reserviupseerikoulutus vakiintui koulutuksen siirryttyä Haminaan vuonna 1920. Seuraavan kymmenen vuoden aikana reserviupseereita koulutettiin vain Haminassa.

Tänään Reserviupseerikoulu sijaitsee yhä tutuilla ympyröillä Haminassa, mutta upseereita reserviin koulutetaan myös kuudella muulla paikkakunnalla eli Merisotakoulussa Suomenlinnassa, Ilmasotakoulussa Tikkakoskella, Panssarikoulussa Parolassa, Laskuvarjojääkärikoulussa Utissa sekä Logistiikkakoulussa Riihimäellä ja Urheilukoulussa Santahaminassa.

Kuluneen sadan vuoden aikana reserviupseereita on koulutettu usealla muullakin paikkakunnalla ja useissa eri joukko-osastoissa. Kaikkiaan itsenäisyyden aikana on koulutettu yli 210 000 reserviupseeria.

Järjestäytynyt reserviupseeritoiminta alkoi sekin jo 95 vuotta sitten, kun joulukuussa 1925 Helsinkiin perustettiin maan ensimmäinen reserviläisyhdistys eli Valtakunnallinen Reserviupseerikerho. Toiminnan laajennuttua koko maahan tuli liiton perustaminen pian ajankohtaiseksi. Suomen Reserviupseeriliiton perustava kokous pidettiin Katajanokan Kasinolla 17.5.1931. Näin ollen alkanut vuosi on RUL:n 90-vuotisjuhlavuosi.

Reserviupseerikoulutuksen aloittamiselle oli hyvin selkeä syy. Isänmaa tarvitsi johtajia. Tämä tarve ei ole poistunut, sillä yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perustuvassa puolustusratkaisussa reserviupseereilla on edelleen ratkaiseva merkitys.

Reserviupseereilta on aina vaadittu paljon. Sotilasvalassa ja -vakuutuksessa olemme sitoutuneet hyvään johtajuuteen ja esimerkillisyyteen: ”Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.”

Reserviupseereiden kaksoistehtävästä johtajina sekä siviili- että sotilasorganisaatioissa hyötyy koko Suomi. RUL:n 90-vuotisjuhlavuoden tunnuslause ”Johtajuutta kaikissa olossa” kuvaa hyvin sitä, mitä odotetaan niin yksittäiseltä reserviupseerilta kuin koko reserviupseerikunnaltakin.

Kilpailu pääsystä reserviupseerikursseille varmistaa tänäkin päivänä sen, että vaativaan koulutukseen ja sen mukanaan tuomaan vastuunkantoon valikoituu kunkin ikäluokan parhaimmisto. Yli sadan vuoden koulutusperinne sekä vaativat tehtävät sodan ja rauhan töissä ovat kasvattaneet vahvat juuret myös suomalaiselle reserviupseeritoiminnalle. Tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavien vuosikymmenten haasteita.