Teksti: Janne Kosonen

Vastuunkantajat

”Joukon johtajalta vaaditaan vielä enemmän kuin hänen johdettaviltaan. Ruumiillisesti ehkä lopen väsyneenä täytyy johtajan pystyä arvostelemaan tilannetta, antamaan käskyjä ja joka hetkellä valamaan rohkeutta ja uutta intoa miehistöön. Johtajan tulee sekä ruumiillisesti että henkisesti olla alaisiaan etevämpi. Vasta silloin hän on pystyvä kantamaan johtajan vastuuta, mihin muun ohessa sisältyy myöskin vastuu lähimmäisten hengestä ja verestä.”

Edellä kirjoitettu teksti löytyy Reserviupseerilehden vuoden 1934 numerosta kaksi. Artikkelin nimi oli tähänkin talveen hyvin sopiva Hiihtämään!

Osittain sekä tekstin tyyli että sisältö ovat lähes 90 vuodessa vanhentuneet. Tänään ei varmaan enää odoteta, että johtaja olisi ruumiillisesti ja henkisesti alaisiaan etevämpi.

Lainatun tekstin keskeinen viesti on edelleen pätevää. Reserviupseerilta, johtajalta, vaaditaan toimintakykyä, jotta hän pystyy kantamaan tehtävänsä mukanaan tuoman vastuun. Johtaja ei voi olla ensimmäinen, joka luovuttaa tai väsyy tiukassa paikassa.

Tänään, koronaepidemian jatkuessa jo toista vuotta, vastuunkantokykyä vaaditaan kaikilta suomalaisilta. Jokainen on vastuussa omasta toiminnastaan ja käytöksestään. Parhaan ja vaativimman johtajakoulutuksen varusmiesaikana saaneina meiltä reserviupseereilta voi ja pitääkin vaatia vielä vähän enemmän.

Vastuunkantaminen tarkoittaa, että pidämme huolta paitsi omasta toimintakyvystämme, niin mahdollisuuksiemme mukaan ja osaltamme myös lähimmäistemme ja oman työpaikkamme toimintakyvystä.

Edellä mainitussa vuonna 1934 Reserviupseerilehdessä julkaistussa artikkelissa kirjoitettiin myös siitä, millaista liikuntaa olisi hyvä harrastaa. ”Maastoretket, tiedustelukilpailut ja ennen kaikkea hiihto ovat niitä liikuntakasvatuksen muotoja, jotka parhaiten soveltuvat reserviupseerien kunnon säilyttämiseksi ja ylläpitämiseksi. Mistään kilpailutreenauksesta ei ole puhe, vaan tärkeintä on, että maastossa ahkerasti tulee liikuttua ja että ruumiillista kuntoa ja varsinkin kestävyyttä pidetään yllä.”

Korona-aikana kuntosaliharjoittelu, yhteisliikuntamahdollisuudet ja monet pallopelit eivät ole mahdollisia, mutta onneksi nytkin voidaan monipuolisesti liikkua. Helppoja ja turvallisia tapoja liikkua yksin mutta kuitenkin olla osa isompaa liikuntatapahtumaa ovat etämarssit, joita järjestetään tänä vuonna useita. Yksi kevään etämarssitapahtumia on 4.5–25.5. järjestettävä Maaottelumarssin muistomarssi. Lisää tietoa tästä mielenkiintoisesta haastemarssista löydät tästä Kenttäpostista. Tule mukaan ja haasta kaverisikin mukaan!

Pidetään edelleen huolta itsestämme, lähimmäisistämme ja koko Suomesta.