Vastuunkantajat

Maanpuolustajien uskoa koetellaan nyt oikein olan takaa. Puolustusbudjetin muutaman prosentin leikkaus johtaa kertausharjoitusten romahtamiseen. Kun vuonna 2011 kh-käskyn sai noin 23.000 reserviläistä, niin tänä vuonna käskyn saa vain 2.000 reserviläistä. Kysymys on toki erittäin tiukasta taloudellisesta tilanteesta puolustushallinnossa, mutta myös varsin selkeästä arvovalinnasta.

Lähiviikkoina julkistetaan puolustusvoimauudistuksen yksityiskohdat. Vaikka itse uudistus on välttämätön, niin sen käytännön toteutus tuo puutetta ja surua ainakin lyhyellä tähtäyksellä. Sodan ajan joukot pienenevät ehkä 200.000 – 250.000 sotilaaseen, moni reserviläinen menettää sa-sijoituksen, useita varuskuntia lakkautetaan, moni puolustusvoimien palveluksessa oleva joutuu vaihtamaan paikkakuntaa tai etsimään itselleen uuden työnantajan.

Ikävä tilanne, mutta ei se surkuttelemalla tästä parane. Reserviupseerit ovat vastuunkantajia. Tämä rooli meille on tullut erottamattomana osana saamamme reserviupseerikoulutusta. Se velvoittaa meitä paitsi sodan myös rauhan aikana. Eikä tämä asia voi, eikä saa olla kiinni siitä, onko meillä sa-sijoitusta vai ei.

Tiukoissa paikoissa tuota vastuunkantoa testataan käytännössä. Nytkin voimme tehdä paljon oman osaamisen, kenttäkelpoisuuden ja maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi.  Siis pidä itsesi kunnossa, käy ampumassa, osallistu MPK:n kursseille tai RUL:n toimintapäivätapahtumiin, ole aktiivisesti mukana oman yhdistyksesi toiminnassa, oli se kertausharjoitus käsky tulossa tai ei.  

Puolustusvoimauudistuksessa puolustusjärjestelmän kehityskohteita ovat muun muassa johtamisjärjestelmä, puolustushaarojen yhteisoperaatiot sekä maavoimien uudistettu taktinen taistelutapa sekä paikallispuolustuksen vahventaminen.

Erityisellä mielenkiinnolla odotan, miten paikallisjoukkojen perustaminen onnistuu. Puolustusvoimien komentaja Ari Puheloisen mukaan paikallisjoukot organisoidaan pääosin pataljooniksi, joihin voi tehtävien mukaan kuulua mm. maakuntakomppanioita, sissikomppanioita, sotilaspoliisi- sekä koulutus- ja tukiyksiköitä ja perustamiskeskuksia.  Paikallisjoukkojen mahdollisia tehtäviä ovat joukkojen perustaminen ja koulutus, kohteiden suojaus, tiedustelu, etsintä ja pelastus, sivustojen suojaus, maahanlaskun torjunta ja rajoittaminen, sissitoiminta sekä muiden viranomaisten tukeminen. Tarkoituksena on hyödyntää vapaaehtoisuutta ja siksipä paikallisjoukoissa avautunee tehtäviä myös kokeneemmille, kenttäkelpoisille ja sitoutumishaluisille reserviupseereille kouluttajina ja johtotehtävissä.

Paikallisjoukkojen perustamisen kohdalla me voimme osoittaa vastuunkantokykyämme tuomalla aktiivisesti reserviupseeri- ja vapaaehtoisnäkökulma suunnittelijoiden tietoon. Se on paitsi meidän oikeus, myös meidän velvollisuus valtuutettuina vastuunkantajina.