Teksti: Janne Kosonen

Yhdessä

Suomen Reserviupseeriliiton 85 –vuotisjuhlavuoden päätapahtuma järjestettiin elokuun alussa Haminassa. Tutuille ympyröille, tutun Reserviupseerikoulun tiloihin kokoontui liki 600 liiton jäsentä ja yhteistyökumppania seuralaisineen.

Tunnelma Haminassa oli käsinkosketeltavan lämmin. Seppeleenlasku Kaatuneiden upseereiden patsaalle, kävelykierros Haminan keskustassa ja RUK:n alueella, Maneesin juhlatilaisuus sekä Hamina Tattoon näyttävä marssishow muodostivat monipuolisen ja mieleenpainuvan kokonaisuuden.

Tunnelman varmisti se, että Haminaan tultiin yhdessä. Yhdessä joko oma kerhon tai piirin kuljetuksella tai sitten oman seuralaisen kanssa. Moni tapasi paikanpäällä tutun omalta reserviupseerikurssilta ehkä parin vuoden tai useamman vuosikymmenen takaa.

Yhdessä tekeminen ja yhteistoiminta ovat keskeistä myös RUK:n koulutuksessa.  Tiukka koulutusrytmi ja korkea vaatimustaso yhdessä fyysisten ponnistelujen kanssa tiivistävät RUK:ssa tuvat, joukkueet ja jaokset yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi nopeasti.

Vielä kolmekymmentä vuotta oman reserviupseerikurssini jälkeen muistelen RUK:n aikaisia yhteistoimintaharjoituksia. Ne opettivat konkreettisesti eri aselajien yhteistoiminnan perusteet ja välttämättömyyden. Haminan Reserviupseerikoulun yksi kiistaton vahvuus onkin se, että siellä upseerioppilailla on mahdollisuus harjoitella eri aselajien yhteistoimintaa käytännössä.

Valtaosan omista kertausharjoituksista olen viettänyt patteriston komentopaikalla tasopöydän tai laskimen äärellä. Patteriston tulitoimintaa pyöritetään kontissa tai komentoteltassa pienellä joukolla: yksi upseeri, yksi aliupseeri ja kaksi viestimiestä. Jotta homma toimisi, jokaisen on tiedettävä ja osattava oma tehtävänsä. Mutta toivottu tulos saavutetaan vain jos ryhmä toimii yhdessä. Pienessä ryhmässä toimiminen konkretisoi vanhan viisauden työnjaosta. Tärkeintä ei ole missä asemassa toimit ja mitä teet, vaan se, että teet oman osasi mahdollisimman hyvin. Sama lainalaisuus pätee sodan ajan joukon lisäksi yhtä lailla niin siviilityössä kuin joukkueurheilussakin. Jokaiselle joukkueen jäsenelle on löydettävä kokonaisuuden kannalta sopivin rooli. Ja tuloksen ratkaisee se, kuinka hyvin kukin oman tehtävänsä hoitaa.

Ensi vuonna vietämme itsenäisen Suomen 100 –vuotisjuhlia. Vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt esiintyvät juhlavuonna useilla paikkakunnilla yhdessä muiden kokonaisturvallisuuden järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Valtakunnan tasolla juhlavuoden toimintoja koordinoi Valtioneuvoston kanslian yhteydessä työskentelevä Suomi 100 –sihteeristö. Juhlavuoden teema on Yhdessä. Suomi 100 –hankkeen sivuilta on luettavissa, että ensi vuosi on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea vuosi yhdessä ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen.  Yhdessä on siis varsin sopiva valinta yhteisen juhlavuoden teemaksi.