Teksti: Reserviupseeriliitto

Liitto toimii myös poikkeusoloissa

Liitto kehottaa siirtämään kokouksia ja suosimaan etäyhteyksiä

Viranomaisten ohjeistaessa ihmisiä työskentelemään mahdollisuuksien mukaan kotoa sekä välttämään kokoontumisia ja joukkoliikenteessä matkustamista myös RUL on laatinut uusia ohjeita mm. kokouskäytäntöihin. Liitto lisää etätyöskentelyä sekä liiton toimikunnissa, liiton ja muiden organisaatioiden yhteydenpidossa, että liiton johdon ja toimiston työskentelyssä.

-Käynnissä on yhteiskunnallinen häiriötilanne, johon olemme varautuneet. Tämän kaltaisia tilanteita varten olemme harjoitelleet, puheenjohtaja Aaro Mäkelä totesi lauantaina 14.3. pidetyn liittokokouksen alussa, itsekin videopuhelun välityksellä.

Reserviupseeriliiton toimisto toimii vallitsevissa poikkeusoloissa osittain etänä, mutta on jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen tavoitettavissa lähes normaalisti. Kevään kokouksia tullaan joko siirtämään tai järjestämään etäyhteyksiin tukeutuen.

-Toimitaan näinä poikkeuksellisina aikoina vastuullisesti, yhdessä eteenpäin, tiivisti Mäkelä.

RUL:n kokonaisturvallisuutta ja varautumista käsitteleville sivuille on koottu epidemian hillitsemisen kannalta oleellisia linkkejä. Sivuille pääset tästä.

 

Yhdistysten ja piirien kokoukset

Liitto suosittelee, että yhdistykset ja piirit eivät toistaiseksi järjestäisi tapaamiskokouksia ollenkaan. Yhdistyksen hallituksen kokoukset on mahdollista järjestää monissa tapauksissa etäyhteyksillä, mikäli kaikilla hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua kokoukseen eikä etäkokouksen pitämistä ole erikseen yhdistyksen säännöissä kielletty. Etäkokous sopii erityisesti kokouksiin, joiden esityslistaan on kirjattu jokaisesta päätettävästä asiasta päätösesitys tai päätösesitysvaihtoehdot.

Etäkokous voidaan järjestää reaaliaikaisena kokouksena esimerkiksi verkko-, puhelin- tai videokokouksena, jolloin kaikki ovat samanaikaisesti paikalla (esim. Teams, Skype, Google Hangouts). Kokous voidaan järjestää myös eriaikaisena kokouksena, esimerkiksi sähköpostilla. Eriaikaisessa kokouksessa päätetään osallistumiselle kokousaika esim. viikko, jonka aikana jokainen voi lähettää mielipiteensä esim. sähköpostilla kaikille osallistujille. Päätösvaltaisuus todetaan kokouksen päätyttyä kirjaamalla pöytäkirjaan ne osallistujat, jotka ovat antaneet vastauksensa esityslistan asioihin.

Yhdistyskokousten, siis vuosikokousten tai kevätkokousten, kohdalla kokouksen järjestäminen etäkokouksena ei lähtökohtaisesti ole mahdollista. Näiden kokousten osalta tässä vaiheessa suosituksena on kokousten siirtäminen myöhempään ajankohtaan.

 

MPK, RESUL ja puolustusvoimat peruneet tai siirtäneet tapahtumiaan

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on päättänyt keskeyttää kaiken koulutustoimintansa 31.5.2020 saakka. Päätös perustuu hallituksen suosituksiin koronaviruksen hillitsemiseksi. Osa koulutuksista pyritään siirtämään syksyksi. Koulutuksen järjestävät piirit ovat suoraan yhteydessä osallistujiin mahdollisesti siirrettäviin koulutuksiin liittyen. Lisätietoja koronan vaikutuksista MPK:n toimintaan mm. täältä.

Reserviläisurheiluliitto RESUL on perunut tapahtumiaan ja mm. siirtänyt 50-vuotisjuhlavuoden RESUL on the road shown ajankohtaa tuonnemmaksi. Kevätkauden kilpailut on peruttu MPK:n tavoin 31.5.2020 saakka. Peruttavat kilpailut ovat:

Ilma-aseet, Kymenlaakso 14.-15.3.
Reserviläispilkki, Keski-Pohjanmaa 21.3.
Ampumasuunnistus, Satakunta 25.4.
Perinneaseet, Päijät-Häme 16.-17.5.
Pistooliampumajuoksu, Etelä-Karjala 16.-17.5.
Falling plates, Suur-Savo 23.5.

Lisätietoja koronan vaikutuksista RESUL:n toimintaan mm. täältä.

Suomen Puolustusvoimat on päättänyt perua kaikki kertausharjoitukset toistaiseksi. Se on tehnyt myös erityisiä järjestelyitä varusmiespalvelusta suorittavien asevelvollisten suhteen. Järjestelyjen tavoitteena on hidastaa koronaviruksen leviämistä varuskunnissa ja vähentää varusmiesten altistumisriskiä. Samalla mahdollistetaan varusmieskoulutuksen jatkuminen. Pääesikunta käskee keskeytetyn koulutuksen uudelleen käynnistämisestä erikseen. Lisää aiheesta täältä.