Teksti: Reserviupseeriliitto

Nuoret, arvot ja maanpuolustus -kirja julkaistiin

Suomen Reserviupseeriliiton, Kadettikunnan ja Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen viime syksynä pidetyn arvoseminaarin alustukset on julkaistu kirjana. Seminaarin neljäntenä järjestäjänä toimi Poliisiammattikorkeakoulu.

Juha Tuomisen toimittamasta kirjasta löytyvät kaikki seminaarin alustukset, nuorisopaneelin osanottajien puheenvuorot sekä professori Aki-Mauri Huhtisen yhteenvetokirjoitus. Lisänä kirjassa on Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Hanna Tuomisen artikkeli nuorten arvojen ja asenteiden merkityksestä EU:n tulevaisuuden rakentamiselle.

Myös Risto Sinkon ja Sakari Nurmelan tekemän mielipidetutkimuksen tulokset löytyvät kirjasta. Heidän tutkimuksensa keskeinen tulos oli se, että miesten ja naisten suhtautuminen maanpuolustukseen ja kollektiiviseen voimankäyttöön poikkeavat toisistaan. Tutkijat toteavat, että nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä pakottaa miehet ottamaan kantaa varusmiespalvelukseen ja sitä kautta koko asevelvollisuuteen.

Yksi kirjan mielenkiintoisimmista artikkeleista on virolaisen lääkärin ja reservin kapteenin Tiit Meren kirjoitus kokemuksistaan kirurgina Iso-Britannian johtamassa kenttäsairaalassa Afganistanissa. Meren kuvaa samalla virolaisen reserviläisen suhtautumista afgaanipotilaisiin sekä pohtii yksittäisen operaation laajempaa merkitystä Viron puolustusvoimille.

RUL toimittaa seminaarijulkaisua reserviupseeripiireille. Jäsenet voivat tilata kirjan itselleen liiton toimistosta ([email protected]  tai 09 – 4056 2054).