Paikallisjoukot hyvä väline reserviläisten osaamisen hyödyntämiseen

Puolustusvoimien komentaja, kenraali Ari Puheloinen totesi 19.9.2011 tervehdyksessään 198. maanpuolustuskurssille, ettei puolustusvoimat tule esittämään erillisten kodinturvajoukkojen perustamista. Kodinturvatehtäviä toteuttaisivat tulevaisuudessa paikallisjoukot ja niihin kuuluvat maakuntakomppaniat. Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) mielestä tärkeintä ei ole se, millä nimellä joukkoa kutsutaan.

Paikallisjoukot saattaa olla hyvinkin toimiva nimitys uudelle järjestelylle, toteaa RUL:n puheenjohtaja, professori Mika Hannula. Puolustusvoimien kielteinen kanta kodinturvajoukkoihin käsitteenä ei ollut yllätys. Jo aiemmin oli käynyt selväksi, että mahdolliset kodinturvajoukot olisivat joka tapauksessa osa puolustusvoimia.

Merkille pantavaa on, että puolustusvoimain komentaja mainitsee kodinturvatehtävien olevan sijoitettavissa uudistettavaan aluetason organisaatioon. Näitä tehtäviä toteuttaisivat tulevaisuudessa paikallisjoukot ja niihin kuuluvat maakuntakomppaniat. Paikallisjoukkojen tehtäviksi komentaja luettelee lukuisia sellaisia tehtäviä, joita keskustelussa on aiemmin mainittu ”kodinturvajoukkojen” tehtävinä. Eräänä tavoitteena on kenraali Puheloisen mukaan reservin osaamisen entistä parempi hyödyntäminen sijoittamalla muun muassa vanhempia, mutta kenttäkelpoisia ja kokeneita reserviläisiä paikallisjoukkojen tehtäviin nykyistä huolellisemman yksilöllisen valinnan perusteella.

– Olennaisinta tässä on nyt se, kuinka tosissaan puolustusvoimat on ”paikallisjoukkokonseptin” kanssa. Puolustusvoimain komentajan sanaan on voinut aikojen saatossa luottaa ja hänen viestinsä lupaa nyt paljon. Näyttää siltä, että puolustusvoimat on vastaamassa Reserviupseeriliitonkin usein esittämään pyyntöön; kenttäkelpoinen, sitoutumiskykyinen ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta sopiva reserviläinen saa tulevaisuudessa mahdollisuuden nykyistä kokonaisvaltaisemmin sitoutua Isänmaan puolustuskyvyn rakentamiseen ja ylläpitoon. Oikeastaan ainoa, mikä komentajan lupauksesta jäi nyt puuttumaan, oli reservin upseeriston käyttäminen myös nykyistä vaativampiin tehtäviin, Hannula toteaa.

Puheloinen lupasi tervehdyksessään myös, että puolustusvoimat tulee olemaan yhteydessä vapaaehtoiskenttään paikallisjoukkojen suunnittelussa. Tämä on hyvä lähtökohta. Samalla tulee ratkaista myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tehtävät uudessa järjestelyssä.

– Nyt sopii vain toivoa, että puolustusvoimat kykenee pitämään kiinni lupauksestaan kiristyvässä kustannuspaineessa. Vapaaehtoisuuden tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan ajan mittaan saada myös taloudellisia säästöjä, mutta erityisesti alkuvaiheessa uusi järjestely vaatii myös merkittäviä taloudellisia satsauksia. Tästä on hyvä jatkaa kohti toimivaa kokonaisuutta, Hannula toteaa.