Teksti: Reserviupseeriliitto

Reserviläiset tempaavat veteraanien hyväksi

Vuosittainen Sotiemme Veteraanit -keräys on käynnistymässä. Viime vuoden keräyksellä saatiin koottua lähes kolme miljoonaa euroa sotiemme veteraanien tukemiseen. Lauantaina 12.3. reserviläiset ovat liikkeellä kymmenillä paikkakunnilla keräyslippaiden kanssa.

Suomen suurimmat maanpuolustusjärjestöt, Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto tukevat keräystä perinteiseen tapaan. Järjestöihin kuuluu noin 65.000 jäsentä, joista valtaosa on varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita henkilöitä.

Reserviläisjärjestöjen oma keräystoiminta tuotti viime vuonna noin 200.000 euroa. Tästä valtaosa kerättiin maaliskuun keräystempauspäivänä. Kuluvana vuonna reserviläiset ovat liikkeellä lauantaina 12.3. Osa reserviläiskerääjistä liikkuu sotilaspuvuissa.

Tukea myös varusmieskeräyksille
Oman keräystoiminnan lisäksi reserviläisjärjestöissä tuetaan laajasti varusmiesten suorittamaa keräystä.  Monin paikoin reserviläiset johtavat varusmiesten paikallisia keräystoimia sekä järjestävät niihin liittyviä kuljetuksia ja muonitusta. Varusmieskeräykset toteutetaan keväällä maalis-toukokuussa ja uudelleen syys-marraskuussa . Viime vuonna varusmiehet keräsivät liki 1,5 miljoonaa euroa.
Viime vuosina keräysvaroista on myönnetty avustuksia kymmenille tuhansille veteraaneille, heidän puolisoilleen, leskilleen sekä sotaleskille. Tukea on voinut saada mm. erilaisten apuvälineiden kuten silmälasien hankintaan, lääke- ja hoitokuluihin, kuntoutukseen, pienimuotoisiin kodin remontteihin sekä kotipalvelun hankintaan.

Erityisenä tavoitteena on ollut tukea pienituloisimpien sotiemme veteraanien kotona asumista. Suomen sotiin vuosina 1939–1945 osallistuneita sotiemme veteraaneja on elossa 50 000 henkilöä ja keski-ikä heillä on 88 vuotta. Keräyksen järjestävät valtakunnalliset veteraanijärjestöt Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Rintamanaisten liitto, sekä Kaatuneitten Omaisten Liitto.

Lisätietoa:
Kirsi Suojoki, puh. 044 532 2370 / [email protected]
Janne Kosonen, puh 050 581 0819 / [email protected]

www.sotiemmeveteraanit.fi
www.rul.fi
www.reservilaisliitto.fi