Reserviupseerien tehtävä rauhan aikana

tammikuu 25, 2016   /   jkosonen

Liiton toimiston seinällä on kehystettynä kopio vanhemmasta kirjoituksesta, jonka otsikkona on Reserviupseerien tehtävä rauhan aikana.

Kirjoituksessa mainitaan mm. seuraavaa: ” On sanottu: Reserviupseerit ratkaisevat sodan. Tämä totuus pitää Suomessa paikkansa suuremmassa määrässä kuin kenties muualla. Mutta reserviupseerit eivät vaikuta sodan tulokseen ratkaisevasti ainoastaan silloin kuin sota on jo syttynyt, vaan heidän velvollisuutenaan on määrätietoisesti työskennellä kansamme puolustuskunnon hyväksi jo rauhan aikana. Tätä päämäärää reserviupseerit voivat palvella osaksi kehittämällä oman taitonsa huippuunsa, mikä tietysti on tärkein asia heidän omaa taistelijatehtäväänsä silmälläpitäen, osaksi siten, että he edesauttavat maanpuolustuksen yleisiä edellytyksiä. ”

Kirjoituksen viimeisessä kappaleessa viitataan liiton tehtävään: ”Suomen Reserviupseeriliiton tehtävänä on, muun ohessa, herättää reserviupseerit tietoiseen työhön maamme puolustuskykyisyyden hyväksi siinä mielessä kuin edellä on selostettu. Muodostakoot reserviupseerit kansamme keskuuteen sellaisen selkärangan, joka ulospäin ei paljon näy, mutta jonka lujuuden saa tuntea jokainen, joka maamme puolustuskuntoisuutta koettaa heikentää.”

Teksti on kirjoitettu 1930 –luvulla ennen viime sotiamme ja kirjoitusaika näkyy toki sananvalinnoissa. Kirjoituksen otsikko ja merkittävä osa sisällöstä on edelleen ajankohtaista, vaikka elämmekin kovin erilaisessa Suomessa ja Euroopassa kuin silloin.

Reserviupseereilla on yhä kaksoistehtävä. Oman sotilasosaamisen ja toimintakyvyn ylläpito on ehdottoman tärkeää oman sodan ajan tehtävän hoitamiseksi. Toinen osa tehtävää on vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden lisäämiseen jokapäiväisissä siviilitehtävissämme.

Nykyisin vain osalla reserviupseereista on sodan ajan tehtävä puolustusvoimien joukoissa. Suuri määrä reserviupseereita tarvitaan häiriö- ja poikkeusoloissa hoitamaan omaa, vaativaa siviilitehtäväänsä. Kokeneita reserviupseereita tarvitaan jatkossa yhä enemmän myös muiden viranomaisten häiriö- ja poikkeusolojen organisaatioihin.

Jokaisen reserviupseerin tehtävänä on tänäänkin iästä ja kriisiajan sijoituksesta riippumatta ”edesauttaa maanpuolustuksen yleisiä edellytyksiä”. Se tarkoittaa paitsi vaikuttamista siihen, että maanpuolustukselle saadaan varmistettua riittävät resurssit myös sitä, että yleisen asevelvollisuuden toimintaedellytykset säilyvät. Näissä asioissa on haastetta meille kaikille reserviupseereille nyt vuonna 2016 kun Suomen Reserviupseeriliiton täyttää 85 vuotta.

Janne Kosonen

Janne Kosonen

Majuri (res) Janne Kosonen on Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja.