Nuorten toimikunta

Liitto kehottaa jokaista piiriä muodostamaan nuorisotoimikunnan, jonka edustus koostuu paikallisyhdistysten nimetyistä nuorisoupseereista. Nuorisoupseeri on mieluiten itsekin nuori, aktiivinen reservin upseeri, joka toimii yhdistyksessä. Nuorisoupseerin on hyvä olla saman ikäinen kuin hänen toimintansa kohderyhmä, koska keskustelu samaa ikäluokkaa olevien henkilöiden välillä on koettu tärkeäksi erityisesti silloin, kun nuori jäsen haluaa aloittaa uuden harrastuksen. Tarvittaessa nuorisoupseerin tehtäviä voi hoitaa myös kokenut reserviupseeri etenkin nuorten toiminnan kehitystyön alkuvaiheessa.

 

Nuorten toimikunta ideoi nuorille reserviupseereille suunnattua toimintaa ja viestintää. Toimikunta on mm. laatinut Nuorisoupseerin oppaan jonka tarkoituksena on antaa tukea paikallisyhdistysten nuorisotoimijoille. Nuorisoupseerin oppaan löydät täältä.

 

Kokoonpano

 • Vänr Taneli Laukkanen, puheenjohtaja
 • Ltn Jussi Kangaspunta
 • Ltn Elisa Suutari
 • Ylil Mikael Wilska
 • Kers Miia Ritala
 • Ltn Sampo Saarenpää
 • Vänr  Sampsa Pietilä
 • Ylil  Tatu Häkkinen
 • Alil Lasse Mäki
 • Vänr Karoliina Pousi
 • Vänr Aleksi Murtojärvi
 • Ltn Susanna Takamaa