Varaa valita

lokakuu 23, 2019   /   jkosonen

Joka kolmas vuosi järjestettävä liittokokous on RUL:n toiminnan yksi merkittävimmistä tapahtumista. Kokouksessa hyväksytään liiton toiminnan keskeiset linjat seuraavalle kolmivuotiskaudelle sekä tehdään tärkeitä henkilövalintoja. Kokouksessa valittava liittovaltuusto toimii RUL:n päättävänä elimenä varsinaisten liittokokousten välisenä aikana. Käytännössähän liittovaltuusto hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisäksi valtuusto valitsee liittohallituksen varapuheenjohtajat ja hallituksen kullekin toimintavuodelle.

Liittokokouksen henkilövalinnoista tärkein on liittohallituksen puheenjohtajan valinta. RUL:n organisaatiossa hallituksen puheenjohtajasta käytetään nimitystä liiton puheenjohtaja.

Liiton puheenjohtajakausien määrää ei ole säännöissä rajoitettu. Waldemar Bühlerin, joka toimi RUL:n puheenjohtajana vuosina 1981 – 1989, jälkeen viisi seuraavaa puheenjohtajaa ovat toimineet tehtävässään kaksi kautta eli kuusi vuotta. Nykyinen puheenjohtaja Mikko Halkilahti ilmoitti heti uudelleenvalintansa jälkeen vuoden 2016 liittokokouksessa, että hän ei enää ole käytettävissä puheenjohtajan tehtävään vuoden 2019 jälkeen.

RUL:n puheenjohtajuus on merkittävä näköala- ja vaikuttamistehtävä vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. Kyseessä on erittäin vaativa luottamustehtävä. Puheenjohtajalle tulee vuosittain pitkälti toistasataa lähtöä liiton tehtäviin. Hommaa ei siis voi hoitaa ilman työnantajan suostumusta tai perheeltä salaa.

Reserviupseeriliittoa ja sen toimintaa arvostetaan suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta tehtävän vaikuttavuus ja liiton painoarvo maanpuolustuksesta käytävässä keskustelussa on paljolti kiinni puheenjohtajan omasta aktiivisuudesta ja persoonasta. Onneksi liiton johtoon on vuosien saatossa valikoitunut aktiivisia, osaavia, sanavalmiita ja näkemyksellisiä henkilöitä.

Tällä kertaa liittokokouksessa on valinnan varaa, sillä tarjolla on peräti viisi puheenjohtajaehdokasta. Leila Kaleva, Veli-Matti Kesälahti, Tuomas Kuusivaara, Aaro Mäkelä ja Petri Ranta ovat taustoiltaan ja osaamiseltaan keskenään erilaisia kandidaatteja. He kaikki ovat kuitenkin pitkäaikaisia reserviupseeritoimijoita, joilla on monipuolista kokemusta ja vahvoja näyttöjä vapaaehtoisen maanpuolustuksen eri tehtävistä. Ehdokkaiden esittelyt löytyvät liiton nettisivuilta. 

Liittokokouksessa päätösvalta on jäsenyhdistyksillä. Niillä on yksi ääni jokaista jäsentään kohti. Jäsenmaksun suorittaneella henkilöjäsenellä on liittokokouksessa yksi ääni. Näin ollen Turussa on parhaimmassa tapauksessa paikalla yli 25.000 ääntä. Viidessä viimeksi pidetyssä liittokokouksessa edustettuina olleet äänimäärät ovat vaihdelleet 17.356 ja 24.225 välillä. Tuo suurin äänimäärä oli paikalla kaksitoista vuotta sitten, kun edellisen kerran liittokokous oli Turussa, ja kun edellisen kerran oli viisi puheenjohtajaehdokasta. Toivotaan, että tänäkin vuonna Aurajoen varrelle kerääntyy yhtä mittava joukko jäsenyhdistysten edustajia valitsemaan RUL:lle puheenjohtajaa vuosiksi 2020 – 2022.

Janne Kosonen

Janne Kosonen

Majuri (res) Janne Kosonen on Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja.