Teksti: jyrivilamo

Kokonaisturvallisuus tasa-arvoasiana

Ukrainan sota ja siihen liittyvät turvallisuuspoliittiset haasteet saavat ymmärrettävästi nyt palstatilan mediassa. Samoin Suomen ja Ruotsin tuleva Nato-jäsenyys, jonka puolesta allekirjoittanut, RUL ja usea liittomme jäsen kampanjoi jo silloin kun asia ei poliitikkojen enemmistön mielestä ollut vielä ajankohtainen asia. Kansalaisten mielipide ja tahto olikin ratkaiseva sille, että valtiojohtokin ymmärsi realiteetit ja lähti sitten päättäväisesti viemään maatamme kohti Natoa.

Viime vuoden lopussa valmistui nk. Kanervan työryhmän mietintö, jossa esitettiin toimenpiteitä asepalveluksen kehittämiseksi. Yksi merkittävä teema oli palveluksen kehittäminen tasa-arvoisemmaksi. Naisten mukaantulo varsinaisia kutsuntoja edeltävään informaatiotilaisuuteen on yksi toimenpiteistä. Vaikka komitean esittämät uudistukset olivatkin oikeansuuntaisia, niin monen mielestä riittämättömiä, mikäli asevelvollisuutta halutaan viedä sukupuolineutraaliin suuntaan. Itse olen esittänyt omia ajatuksiani sopivasta mallista kirjoituksessani. Liittovaltuuston jäsen, Elisa Suutari kirjoitti aiheesta blogitekstissään tänä vuonna.  Tämän lisäksi RUL on ottanut aiemmin kantaa sen puolesta, että asevelvollisuutta edistetään tasa-arvoisempaan suuntaan.

Poliittisella kentällä aiheesta on kirjoitettu myös paljon. Esillä ovat olleet henkilöt, jotka kannattavat sukupuolineutraalia/tasa-arvoista asepalvelusta. Syksyn aikana ulostuloja ovat esittäneet mm. Antti Kaikkonen (kesk), Antti Häkkänen (kok), Saara Hyrkkö (vihr) ja Atte Harjanne (vihr). Keskustelusta on kuitenkin puuttunut se, minkälainen malli olisi yksityiskohdiltaan. Sukupuolineutraali asepalvelus edellyttää myös muutoksia nykyiseen siviilipalvelukseen. Julkisuudessa on nähty kannanottoja palveluksen järjestämisestä niin vapaaehtoispohjalta, kuin myös kaikille yhtäläisenä velvollisuutena. Oli malli mikä hyvänsä, niin ratkaisu ei saa heikentää puolustuksemme suorituskykyä vaan tavoitteena pitää olla sen parantaminen. Uskon, että nämä kaksi asiaa ovat yhdistettävissä.

Oma esitykseni liiton johdolle onkin ollut, että RUL perustaisi työryhmän, jonka tehtävänä olisi miettiä malli uudeksi tasa-arvoisemmaksi maanpuolustusvelvollisuudeksi. On varmaa, että kansalais- ja yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta ei tule päättymään. En myöskään usko, että nykymallimme, vaikka pääosin toimiva onkin, on kelpoinen ratkaisu enää tulevaisuudessa. Muutos tapahtuu 2020-luvun aikana, viimeistään 2030-luvulle tultaessa.  On varmaa, että tulemme näkemään liiton ulkopuolelta esityksiä malleista, jotka eivät vastaa RUL:n useimpien jäsenten käsitystä toimivasta rakenteesta. Siksi on tärkeää, että meillä on esittää oma ratkaisumme asiasta päättäville poliittisille päätöksentekijöille.

Oma johtoajatukseni on, että kokonaisturvallisuus kuulu meille kaikille ja voimme suomalaisina antaa panoksemme sen ylläpitämiseksi niin aseellisissa- kuin myös yhteiskunnan muissa tukitehtävissä. Jokaiselle löytyy oma paikkansa ja tehtävänsä!